Tips inför garagebygget

Det finns många fördelar med att bygga ett garage: bilen står skyddad undan snö och regn, och du får också extra utrymme för förvaring av både uteredskap och biltillbehör. Det finns dock mycket att tänka på inför att bygga ett garage. Ett tips är att alltid skissa olika ideér på ett papper och att skriva en lista över saker som du vet att du vill ha i garaget. Det kan också vara en god idé att bygga ett förråd i garaget om du vet att garaget inte bara kommer att finnas till för bilen.

Tänk på att du kan behöva söka bygglov och att det kan ta ett tag för att få det beviljat.

Fristående eller ihopbyggt garage

Den första frågan som uppstår är var du ska placera garaget. Många gånger avgör tomten var garaget kan placeras. Om du väljer att bygga ett fristående garage är det viktigt att tänka på att byggnaden inte får placeras närmare än 4.5 meter från tomtgränsen.

Om du bygger garaget som en hopbyggnad med huset, alltså en tillbyggnad till bostadshuset, så kan du nyttja ROT-avdrag om du låter en hantverkare bygga garaget.

Garagets storlek

Hur stort garage du behöver beror både på hur många bilar du vill ska kunna parkeras i garaget, och hur mycket extra förrådsutrymme du önskar. Oftast räcker 25 m2 för en bil i ett garage – det är också inom attefalls gränser. Men det beror självklart också på hur stor bil du har. Tänk på att bygga garaget så brett att du kan gå bredvid bilen utan att oroa dig för att repa lacken, kunna öppna dörrarna och även stoppa in och ta ut saker ur bilen.

Du behöver också tänka igenom uppfarten till garaget. En tumregel säger att det räcker med sex meter för en bil på en uppfart. Då uppfarten ofta också är en parkering för cyklar och är en plats som du kommer att passera varje dag, är det klokt att hellre göra den lite större.