Fixa till en snygg garageuppfart

Att ha en snygg och välvårdad garageuppfart är som att köra i en allé upp till en flott herrgård. Idag finns många slags garageuppfarter i olika stilar för att gå i linje med husets övriga karaktär. Vi ger dig tips på hur du grundar och uppför en ny uppfart.

1. Förarbetet och att mäta ut uppfarten

Det grundläggande förarbetet vittnar om hur tilltalande uppfarten slutligen kommer att bli. Sätt upp utmärkningsstavar och förankra dem i jorden. Dra snören mellan dem för att hela uppfarten ska synliggöras. Välj sedan den högst belägna staven och hitta rätt höjd på denna, som du sedan ska använda på resten av stavarna ända ned till början på infarten. Själva lutningen är nämligen mycket viktig för att få regnvattnets och snöns avrinning i rätt riktning. Alla lager vid uppförandet av uppfarten, efter grävningen, måste ha samma lutning för att förhindra uppkomsten av ojämnheter. Sist vid uppmätning måste också kanterna märkas ut.

2. Låt en markentreprenör gräva ur

För att jobbet ska gå snabbare och blir korrekt utfört, bör en markentreprenör ta hand om urgrävning. Det måste nämligen gå ned till ett visst djup så att olika sten- och gruslager får plats och håller uppfarten fri från sättningar som innebär att marken sjunker och uppfarten bildar en gropliknande stil.

3. De olika lagren

En uppfart är mer komplicerad att göra än en vanlig grusgång, eftersom den ska anläggas i flera lager samt hålla för tunga bilar. 4 lager brukar vara vanligt i en uppfart. Det första utgör bärlagret, det andra av lite grövre grus som förhindrar tjälen, det tredje av en finare variant av grus och den sista av sten- eller betongplattor som blir kronan på verket.

Sista fasen – gör din uppfart unik

Det är i slutskedet när betongplattor eller sten ska läggas som designbiten tar vid. Lek med häftiga övergångar och vackra mönster i stenläggningen och skapa en läcker finish som utmärker just din uppfart.